Witkacy / two-headed calf

Witkacy / two-headed calf

↓↓ Scroll down for ENGLISH VERSION ↓↓

28 i 29 września zapraszamy przedpremierowo na angielską wersję METAFIZYKI DWUGŁOWEGO CIELĘCIA (WITKACY/TWO-HEADED CALF) w reż. N. Korczakowskiej. Trwają próby przed warszawskimi pokazami. 18 października wracamy do Kalifornii. Tym razem zagramy Witkacego w legendarnym REDCAT - Roy and Edna Disney/CalArts Theater

SPEKTAKL W JĘZYKU ANGIELSKIM Z POLSKIMI NAPISAMI
PERFORMANCE IN ENGLISH WITH POLISH SUBTITLES

Wybrałam Metafizykę dwugłowego cielęcia jako podstawowy tekst, ponieważ doświadczenie bezkresnej i dzikiej kalifornijskiej natury jest bliskie doświadczeniu tropikalnej podróży, którą Witkacy odbył z Bronisławem Malinowskim przed napisaniem tej sztuki. To historia podróży neurotycznego chłopca i jego rodziny z Nowej Gwinei przez Sydney na pustynię, która odczytywana w otoczeniu kalifornijskiej Doliny Śmierci, staje się czymś realnym, w zasięgu ręki. Witkacy, wychowany w Tatrach, wierzył, że natura może być źródłem doświadczenia metafizycznego, dzięki któremu współczesny człowiek ma szansę ochronić swoją indywidualność przed bezduszną maszyną społeczną zachodniej cywilizacji. Podróż Karmazyniella to też podróż w głąb siebie, a intensywne kolory tropikalnych kwiatów, martwa, czarna otchłań nocy na pustyni, żar wstającego nad nią czerwonego słońca to jej przejawy. Aldous Huxley w kultowym tekście Drzwi percepcji opisuje doświadczenie otwarcia umysłu po zażyciu meskaliny (wyciągu z pustynnych kaktusów). Pod jego wpływem Huxley zrozumiał, jak ograniczony i bezbronny jest tak zwany „cywilizowany” człowiek, który jest podporządkowany temu, co racjonalne, patrzy tylko przed siebie i jest „pozbawiony pleców”, czyli wymiaru metafizycznego właśnie. Taki człowiek staje się automatem, trybem w systemie. W zderzeniu z tym, co niewytłumaczalne, zaczynając od jego własnej egzystencji, skazany jest na depresję i klęskę. Jego chorobą jest obojętność. Ona jest dla mnie zarazą Kala-Azar ze sztuki Witkacego, która wyniszcza zachodnią cywilizację.

Natalia Korczakowska


Wybrane dramaty Witkacego opisujące doświadczenie człowieka w zderzeniu z naturą, siłą wyższą, świetnie wpisują się w kulturalną tkankę Kalifornii, gdzie przyroda jest ważnym elementem życia i metafizycznego doświadczenia człowieka. Projekt ten łączy estetykę Witkacego z tym co najlepsze w hollywoodzkim, artystycznym kinie będącym od zawsze w bliskim związku z naturą. W celu zapewnienia dobrej recepcji spektaklu wśród publiczności amerykańskiej, dostrojenia języka i oddania kontekstu kulturowego, klimatu i charakteru twórczości Witkacego, w warstwie literackiej wykorzystane zostaną wybitne tłumaczenia autorstwa Daniela Geroulda, uhonorowanego licznymi nagrodami za całokształt działalności przekładowej i naukowej.

29 listopada 2018 w Los Angeles odbyła się kalifornijska premiera spektaklu.
13 grudnia 2018 - prezentacja spektaklu podczas 11. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia w Krakowie.
15 lutego 2019 - warszawska premiera w STUDIO teatrgalerii.
28-29 września 2019 - warszawskie pokazy w wersji angielskiej z amerykańsko-polską obsadą
18-24 października 2019 - premiera w REDCAT/CALARTS THEATER w Los ANGELES

Spektakl „Metafizyka dwugłowego cielęcia” w koprodukcji Teatru Studio i CalArts sfinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na 2017-2022, w ramach programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty”I chose Metaphysics of a Two-Headed Calf  as the basic text because the experience of endless and wild California nature is close to the experience of the tropical journey that Witkacy made with Bronisław  Malinowski before writing his play. The plot unfolds a journey of a neurotic boy and his family from New Guinea through Sydney to the desert, which, read in the vicinity of the California Death Valley becomes something real, at your fingertips. Witkacy, raised in the Tatra Mountains, believed that nature can be a source of metaphysical experience that gives a contemporary man a chance to protect his individuality from the soulless social machine of Western civilisation. Patricianello's journey is also a journey into the depths of oneself. The intense colours of tropical flowers, a dead, black abyss of a night in the desert and the heat of the red sun rising above it are the manifestations of this journey. Aldous Huxley in his iconic text Doors of Perception describes the mind-opening experience after taking mescaline (extract from desert cacti). Under mescaline’s influence Huxley understood how limited and vulnerable is the so-called "civilised" man who is actually subservient to the rational, who looks only ahead and who is deprived of the metaphysical dimension. Such a man becomes an automaton, a mode in a system. In confrontation with what is inexplicable, starting with his own existence, he is doomed to depression and defeat. Indifference is his illness. It is the Kala-Azar plague from Witkacy's play that destroys Western civilisation.
Natalia Korczakowska


The cooperation between California Institute of the Arts, one of the most important American interdisciplinary art schools, and Studio Theatre Gallery, was initiated in 2017, during the visit of Travis Preston, the Dean of CalArts’ School of Theater and Artistic Director of CalArts Center for New Performance. Preston was attracted by the idea of accessing and revitalizing avant-garde traditions, a process commenced by Natalia Korczakowska, the new artistic director of Studio Theatre. Their discussions quickly resulted in a two-step project. In June 2018 the artists from CalArts Center for New Performance visit Warsaw and together with Studio’s actors work on several performative projects, installations, video shows and creative workshops. Those activities, supervised by Travis Preston, are an artistic response to Studio’s site and tradition and will lead to a three-day CalArts Festival, June 22-24. The collaboration will be continued in Los Angeles (Fall 2018) where Natalia Korczakowska will stage a performance based on the oeuvre of Stanisław Ignacy Witkiewicz, Studio’s patron and muse.

The collaboration of the two institutions, initiated by Joanna Klass and realised in cooperation with Adam Mickiewicz Institute, gives an opportunity to refer to their comparable, open artistic tradition, avant-garde sensitivity and artistic legacy, that come together today, after years of individual development.


Financed from the funds of the Ministry of Culture and National Heritage of Poland, within the scope of the Multiannual Program INDEPENDENT 2017-2022, as part of the "Cultural Bridges" subsidy program of the Adam Mickiewicz Institute.


czytaj mniej

twórcy

AUTOR Stanisław I. Witkiewicz
ADAPTACJA I REŻYSERIA Natalia Korczakowska
KOSTIUMY Marek Adamski
SCENOGRAFIA Salmah Beydoun
MUZYKA Chris Kallmyer
ŚWIATŁO Bartosz Nalazek
VIDEO Kam Ying Lee, Shay Willard
DRAMATURGIA VIDEO Janie Geiser
OBSADA Ewa Błaszczyk, Bartosz Porczyk, Robert Wasiewicz, Krzysztof Zarzecki, Symone Holmes, Everett Keeter, Pricilla Chung, Chance Lang, Terrence Wilburn
INSPICJENTKA Zuzanna Prusińska, Danielle Chiasson
ASYSTENCI REŻYSERA Oskar Sadowski, Natalia Lassalle
KIEROWNIK PRODUKCJI / ASYSTENTKA SCENOGRAFA Aleksandra Wiśniewska
ASYSTENT DS. ADAPTACJI Jorge Luis Figueroa
ASYSTENTKA PRODUKCJI Monika Balińska
PREMIERA

28.11.2018 (LA) 15.02.2019 (PL)

SCENA

Duża im. Józefa Szajny

CZAS TRWANIA

2 h (bez przerwy)

UWAGA

w spektaklu używane jest światło stroboskopowe

kiedy gramy

News