STS - Jungle

STS - Jungle

Pink Mama Theatre

„Europa to cywilizacja, a kolonializm to poszerzanie świata cywilizowanego”. Przez lata to hasło było w Europie usprawiedliwieniem zachodniej wyższości rasowej i kulturowej nad światem niezachodnim. Czwórka bohaterów Jungle to Vicky (w tej roli Charlotte Mclean) – wyzwolona, brytyjska feministka, Carmen (Tomek Pomersbach) – południowoamerykańska dziewczyna z ubogich przedmieść, Teresa (Izabela Orzełowska) – zagubiona misjonarka, oraz Billy (Valentin Markus Oppermann) – straumatyzowany amerykański żołnierz. Wszyscy oni spotykają się w bliżej nieokreślonym miejscu, będącym swoistą otchłanią. Już umarli, a wraz z nimi cała ludzkość. Świat zostaje więc „uwolniony” od ludzi, a natura wygrywa z kulturą. Jednak tylko pozornie, gdyż i tutaj, w otchłani, miejscu być może nieistniejącym, ludzie próbują zmartwychwstać i odzyskać swoje człowieczeństwo. Dżungla, nazwa wywodząca się z sanskryckiego słowa „jangala”, oznaczającego „nieużytek, ziemię nienadającą się do uprawy”, we współczenych językach nabrała wielu innych znaczeń i skojarzeń. Opowieść o czwórce ludzi, reprezentantach nas wszystkich, których życiorysy jedynie na pozór mają mało ze sobą wspólnego, staje się punktem wyjścia do rozmowy o odwiecznej chęci ludzi do rozwoju, która przybiera różne formy. Jest ona także związana ze skłonnością do tworzenia idei, których skutki nie zawsze miały szczęśliwy finał. Kolonializm, komunizm, neokolonializm, faszyzm i konsekwencje, które niosą ze sobą dla zglobalizowanego już świata, doprowadzają dziś do sytuacji politycznej i społecznej, która może bardzo niepokoić. Jungle to dwunasta premiera Pink Mama Theatre, wyprodukowana w koprodukcji z TOJO Theater w szwajcarskim Bernie. Idea, reżyseria, scenografia i kostiumy: Sławek Bendrat i Dominik Krawiecki Choreografia: Sławek Bendrat Dramaturgia: Dominik Krawiecki Produkcja muzyczna i koncept: Valentin Markus Oppermann Obsada: Charlotte Mclean, Valentin Markus Oppermann, Izabela Orzełowska, Tomek Pomersbach Fotosy: Monika Chmielarz Wideo i projekcje: Patrycja Płanik Kierownictwo produkcji: Angelika Rohrer --- Spektakl wyprodukowany dzięki: Kultur Stadt Bern, Swisslos Kultur Kanton Bern, Gesundheits und Fürsorgedirektion des Kantons Bern Abteilung Integration, Migros Kulturprozent, Burgergemeinde Bern

czytaj mniej

kiedy gramy

News