pearls before swine | STS

pearls before swine | STS

Scena Tańca Studio. Tymczasowa Strefa Autonomiczna 26-28 lipca 2019

pearls before swine skupia się na choreografii jako procesie sedymentacji, w którym wybory stanowią efekt gromadzenia doświadczeń. Osadzanie materiału ruchowego następuje poprzez pracę z pamięcią jako narzędziem stabilizującym praktykę - anything fits, but not everything goes. Tak powstała partytura jest każdorazowo negocjowana przez performerów w czasie rzeczywistym, co pozwala na upłynnienie wytwarzanej znaczeniowości i jej nieustanną transformację.   W ten sposób performans wytwarza pole do obserwacji dynamiki percepcji.

PARTNERZY
Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Europa, PS120 Gallery

czytaj mniej

twórcy

WYKONANIE Ewa Dziarnowska, Rafał Pierzyński, Aaron Ratajczyk/Jayson Patterson
WSPÓŁPRACA Maciej Sado, Jonas Droste, Zander Porter, Ethan Folk
PRODUKCJA Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Europa
CZAS TRWANIA

120 min

BILETY

20 zł

UWAGA

Widzowie mogą wchodzić i wychodzić w dowolnym momencie.

fot. Spyros Rennt

kiedy gramy

News