Łuczniczki - STS

Łuczniczki - STS

koncept i choreografia: Agnieszka Kryst

*Łuczniczki* to performans ruchowy, inspirowany dwiema bydgoskimi rzeźbami, które stanowią dziś podwójny symbol miasta: klasycznym pomnikiem Łuczniczki Ferdinanda Lepcke z 1908 roku, znajdującym się przed Teatrem Polskim w Bydgoszczy oraz rzeźbą Marcina Jagodzińskiego-Jagenmeera odsłoniętą w 2013 roku przed Operą Nova. Do obydwu rzeźb artystom pozowały modelki, których tożsamość nie jest dziś znana. Skomplikowana relacja artysty i jego muzy, polityczność kanonów estetycznych oraz rzeźbiarski potencjał ciała stały się dla choreografki Agnieszki Kryst impulsem do potraktowania ruchu jako narzędzia emancypacji. W *Łuczniczkach* finalny kształt rzeźb poddany zostaje dekonstrukcji, a produkcja napięcia w ciele staje się metodą wytwarzania i burzenia formy ruchowej. Kryst i Sikora oddają *Łuczniczkom* swoje ciała, twarze i głosy. Wdzierają się pod powierzchnię symbolu, uruchamiają go i nadają mu siłę sprawczą. Eksplorując tematykę kobiecego doświadczenia w sztuce i fizyczność emocji, projektują tożsamość rozczłonkowaną, poddaną ciągłej transformacji i ucieleśnioną. Łuczniczki. Muza jako katalizator twórczości. Łuczniczki. Statyczny obraz rzeźbiarski jako obiekt kontemplacji. Łuczniczki. Napięcie jako środek aktywizacji ciała. Łuczniczki. Drżenie ciała jako strategia emancypacyjna. Performans *Łuczniczki* jest kontynuacją praktyki choreograficznej, prowadzonej przez Agnieszkę Kryst od 2015 roku, w której artystka eksploruje emocje i dekonstruuje ich wizualne realizacje, tworząc indywidualne partytury i pracując nad kompozycją ciała w czasie rzeczywistym..

czytaj mniej

twórcy

KONCEPT I CHOREOGRAFIA Agnieszka Kryst
KREACJA I WYKONANIE Agnieszka Kryst i Katarzyna Sikora
DRAMATURGIA Anka Herbut
MUZYKA Kamil Tuszyński
KURATORKA REZYDENCJI Danka Milewska
PREMIERA

2.02.2018

CZAS TRWANIA

40 minut

kiedy gramy

News