GOO - STS

GOO - STS

Solo powstało w ramach SOLO PROJEKT PLUS 2018 - programu rezydencyjnego Art Stations Foundation.

![Ramka STS-m.png](https://www.teatrstudio.pl/storage/app/uploads/public/5b1/52d/7a7/5b152d7a759bb111361781.png) ![art-station-foundation1.jpg](https://www.teatrstudio.pl/storage/app/uploads/public/5b1/52f/12e/5b152f12ee7f0266457507.jpg)

twórcy

CHOREOGRAFIA I WYKONANIE Ewa Dziarnowska / Art Stations Foundation
DŹWIĘK Zinzi Buchanan
REALIZACJA TECHNICZNA I ŚWIATŁA Łukasz Kędzierski
OPIEKA ARTYSTYCZNA Peter Pleyer
PRODUKCJA Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk w ramach Solo Projekt Plus 2018
ZDJĘCIE Ewa Dziarnowska

kiedy gramy

News