Fałda: research | STS

Fałda: research | STS

Odwołując się do barokowych teorii Gottfrieda Wilhelma Leibniza, francuski filozof Gilles Deleuze nazwał barok fałdą. Fałda to według niego rozgałęziona krzywa, dzieląca każdy  byt na dwie części, a każdą z nich na kolejne, itd.  To charakterystyczne dla baroku plisy materiału, łuki architektoniczne i światłocień. Obraz pożyłkowanego marmuru. Albo marmurkowy jeans. Surfing. Serpentynowa linia ruchu, jednocześnie falująca i zawijająca swój kształt w różnych kierunkach. Fałda to stała zmienność. To podstawowa zasada organizacji świata, oparta na ciągłym ruchu, rozwoju, zmianie. Fałda – stawanie się, morfowanie, transformacja. Afekt. Fałda jest interfejsem między tym, co wewnętrzne i zewnętrzne, między głębią a powierzchnią, podmiotem a przedmiotem. Fałda to podmiotowość negująca szczelność własnych granic.

FAŁDA: research  zamyka początkową fazę etap długofalowej pracy nad spektaklem. Na tym etapie idea Deleuze'a pobrzmiewa m.in. w ciągłej akceleracji działań, w wybranych technikach barokowych tańców dworskich i opartych na powtórzeniu współczesnych formach social dances.  

Specjalne podziękowania dla  YogaLaboratorium (yogalaboratorium.pl).

SESJA FEEDBACKOWA
Po spektaklach FAŁDA: research i ZMORA w Barze Studio odbędzie się nieformalna, horyzontalna sesja feedbackowa, podczas której o obydwu propozycjach będziemy rozmawiać z perspektywy work in progres.

PARTNERZY
VARPA Wyszehradzki Program Rezydencyjny – Sztuki Performatywne, L1 Egyesület

czytaj mniej

twórcy

KONCEPCJA Wojciech Grudziński, Anka Herbut, Marta Ziółek
CHOREOGRAFIA, PERFORMANS Wojciech Grudziński, Marta Ziółek
DRAMATURGIA Anka Herbut
MUZYKA Zoi Michailova
ŚWIATŁA Alexandr Prowalinski
CZAS TRWANIA

20 min

UWAGA

dla widzów 18+ (nagość)

BILETY

20 zł

fot. Witek Orski

kiedy gramy

News