Dzisiaj, Wszystko | STS

Dzisiaj, Wszystko | STS

Teatr Dada von Bzdülöw

Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina, na wszystkie sprawy pod niebem. Jest czas płaczu i czas śmiechu, czas zawodzenia i czas pląsów.

W naszym najnowszym przedstawieniu zatytułowanym „Dzisiaj, Wszystko” czerpiemy inspirację ze starotestamentowej Księgi Koheleta. Ten starożytny tekst ukazuje proces odnajdywania przez autora Księgi znaczenia własnej egzystencji. Opisując swoje poszukiwania i wnioski, do których udało mu się dojść, autor dostarcza nam świadectwa swojego postrzegania świata jako nieustannie podlegającego zmianom, w którym żadne rozwiązanie nie może być ostateczne, utrzymując jednocześnie, że sam akt poszukiwania może stanowić „ostateczną” odpowiedź.

W naszym przedstawieniu podążamy za tą myślą i staramy się eksplorować ten tryb podejmowania nieustannych prób i ciągłego wysiłku. Jako jednostki i jako grupa dochodzimy w ten sposób do pewnych rozwiązań, a także odnajdujemy w sobie momenty zgody i niezgody, kształtowane przez sam temat naszych poszukiwań.

produkcja: Stowarzyszenie „Teatr Dada von Bzdülöw”, Teatr Wybrzeże, Gdańsk
przy wsparciu Urzędu Miasta Gdańska
partner przy realizacji projektu: Klub Żak w Gdańsku

czytaj mniej

twórcy

PRODUKCJA Teatr Dada von Bzdülöw
CHOREOGRAFIA Jakub Truszkowski
WSPÓŁPRACA CHOREOGRAFICZNA Katarzyna Chmielewska
KONCEPT Leszek Bzdyl
MUZYKA Łoskot – Mikołaj Trzaska, Piotr Pawlak, Olo Walicki, Macio Moretti
KOSTIUMY Katarzyna Piątek
REŻYSERIA ŚWIATEŁ Michał Kołodziej
WYSTĘPUJĄ Katarzyna Chmielewska, Anna Steller, Katarzyna Ustowska, Leszek Bzdyl, Piotr Stanek, Jakub Truszkowski

kiedy gramy

News