Czy już to_nie_my? - STS

Czy już to_nie_my? - STS

Spektakl *Czy już to_nie_my?* jest mroczną, nieco przebarwioną wizją współczesnego społeczeństwa oraz próbą zrozumienia i wyeksponowania głównych zasad nim rządzących. Stawia serie pytań dotyczących zależności pomiędzy jednostką, a grupą poruszając takie zagadnienia, jak: konformizm, presja społeczna, odmienność w szerokim rozumieniu, czy efekt Lucyfera opisanego przez Philipa Zimbardo. Ukazanie jednostki oraz grupy w różnych kontekstach igra z ich percepcją. Z jednej strony grupa ukazana jest jako mocny, złożony mechanizm, który jest niesłychanie silny. Z drugiej strony – ukazana jest ona jako byt niezwykle łatwy do manipulacji, w większości przypadków pozbawiający nas naszej tożsamości Widz zostaje zabrany w ambiwalentną, artystyczną podróż, w której linia pomiędzy abstrakcją, a rzeczywistością zostaje zachwiana, a „szara strefa”zastępuje potrzebę oddzielania dobra od zła. Spektakl stroni od jakichkolwiek osądów, a jedynie zadaje widzowi pytanie: „Czy ten kalejdoskop obrazów ukazanych poprzez język tańca współczesnego to odrealniona wizja czy swoiste lustro przyszłości?”. ![B'CAUSE-m.png](https://www.teatrstudio.pl/storage/app/uploads/public/5b2/0d7/ef1/5b20d7ef13f69265298781.png)

czytaj mniej

twórcy

CHOREOGRAF Bartek Woszczyński
TANCERZE Gabriela Bończyk, Klaudia Buda, Kinga Gintowt, Paulina Głośniak, Katarzyna Harłacz, Dorota Koprowska, Marta Łęgowik, Debora Łojko, Marta Rusiecka, Magdalena Sobieska, Sandra Szrot, Natalia von Lonska, Kamila Wasilewska, Agnieszka Wereszczyńska, Urszula Wo

kiedy gramy

News