Choreografia, polityczność, autonomia - dyskusja | STS

Choreografia, polityczność, autonomia - dyskusja | STS

Dyskusja „Choreografia, polityczność, autonomia”
Prowadzenie: Anka Herbut, Mateusz Szymanówka
Uczestniczki: Marta Keil, Ania Nowak, Marta Ziółek

W ramach pierwszej odsłony programu Tymczasowe strefy autonomiczne zapraszamy na spotkanie wokół książki Choreografia: polityczność z udziałem jej redaktorki – kuratorki Marty Keil oraz choreografek – Ani Nowak i Marty Ziółek. Choreografia: polityczność składa się z kilkunastu tekstów wybitnych europejskich i amerykańskich artystek i artystów oraz badaczek i badaczy przyglądających się współczesnym praktykom choreograficznym jako praktykom politycznym. Książka pokazuje choreografię jako narzędzie formułowania i wyrażania myśli, jako przestrzeń działań krytycznych i praktyk oporu. Znalazły się tu zarówno artystyczne manifesty, jak i naukowe analizy oraz zapisy procesu pracy. Zebrane materiały, w większości dotąd nieprzetłumaczone na język polski, wchodzą ze sobą w relacje, wytwarzają napięcie, czasem pozostają w niezgodzie. Stanowią próbę wykreślenia możliwej mapy ułatwiającej poruszanie się w przestrzeni współczesnej choreografii.

„Polityczność to decyzja o tym, jak ustanawiasz relację z widownią, jak podjąć temat albo jak go porzucić, na co zwrócić uwagę, co puścić mimo uszu. To układ krzeseł na widowni — albo ich brak. To wybór tematu i kontekstu. Sytuacja społeczna i ekonomiczna, w jakiej pracujesz. Wybór, czyją sprawę dopuszczasz do głosu. To kontekst, w jakim spektakl jest produkowany i pokazywany. To także decyzja o szerokim udostępnieniu partytury lub scenariusza albo ścisłego zastrzeżenia ich prawami autorskimi. Albo decyzja, by porzucić projekt.” (Choreografia: polityczność, red. Marta Keil)

Publikacja została z wydana przez Art Station Foundation we współpracy z Instytutem Teatralnym, East European Performing Arts oraz Instytutem Muzyki i Tańca w ramach Programu wydawniczego 2018.


czytaj mniej

kiedy gramy

News