Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą
Projekt zakładający dofinansowanie organizacji przez szkoły zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych kwotą w wysokości 100 zł w skali rocznej na każdego ucznia zamieszkałego na terenie m.st. Warszawy.


Jaki jest cel projektu?
Celem projektu jest stworzenie możliwości uczestnictwa w kulturze i sporcie uczniom szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w formie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
Realizacja tego projektu pozwoli na równy (bo nie generujący kosztów dla rodziców i opiekunów) dostęp do zajęć rozwijających różnorodne zainteresowania i uzdolnienia młodych warszawiaków.

Kto decyduje o przyznanych środkach?

O rozdysponowaniu środków na poszczególne przedsięwzięcia decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców, radą pedagogiczną oraz z wychowawcami poszczególnych klas. Pozwala to na wykorzystanie finansowania zgodnie z rzeczywistymi potrzebami kulturalnymi, sportowymi i naukowymi uczniów konkretnej szkoły, klasy, grupy.

więcej informacji o projekcie na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy tutaj


STUDIO teatrgaleria 
Spektakle szczególnie polecane młodzieży szkolnej:

Do wybranych spektakli proponujemy dedykowane warsztaty teatralne w cenie biletu.
Bieżące terminy znajdą Państwo w repertuarze tutaj


Informacje i rezerwacje biletów na spektakle:
katarzyna.tarlowska@teatrstudio.pl
T: + 48 505 104 334

Lekcje teatralne:
Młodzieży w wieku szkolnym proponujemy również program teatralnej ścieżki rozwoju, którą obejmują trzy lekcje teatralne: Teatr od kulis,  Robimy teatr oraz  Sztuka improwizacji. Cały cykl stanowi kompendium wiedzy dla osób rozpoczynających swoją przygodę z teatrem.  Teatr od kulis wprowadza pojęcia związane ze sztuką i historią teatru,  Robimy teatr przybliża rodzaje i sposoby tworzenia dzieła teatralnego oraz pozwala uczestnikom na własnej skórze doświadczyć kolejnych etapów jego powstawania, zaś  Sztuka improwizacji skupia się na tej jednej, bardzo specyficznej i wielowymiarowej formie teatru jaką jest improwizacja.  

Rezerwacja lekcji teatralnych:
gabriela.stankiewicz@teatrstudio.pl
T: +48 505 105 941

News