STAŁA KOLEKCJA, STAŁA

STAŁA KOLEKCJA, STAŁA


Za pomocą różnych mediów interpretujemy kolekcję Galerii Studio. Próbujemy ją wprawić w ruch, przetworzyć, oswoić. Początkowo zamknięte w magazynie obrazy, rzeźby i obiekty wydawały się nam niematerialne. W trakcie pracy nad wystawą pojawiały się w zasięgu ręki, nabierały ciężaru i kształtu. Robert Reilly, Gloria Kisch, Alfred Lenica, Jan Berdyszak, Hellmut Bruch – to artyści, którzy szczególnie nas zainteresowali. Wyróżnikiem ich prac jest interaktywny potencjał, ujawniający się w mobilności, przezroczystości, przestrzenności. Na wystawie przedstawiamy proces ożywiania i używania kolekcji przy pomocy filmu, fotografii, dźwięku i performance. Prezentujemy także komentarze i przypisy powstałe podczas pracy nad wystawą. Są one zapisem poszukiwań, pytań i badań, stanowiąc jej wizualno-tekstowe archiwum. Multimedialnej narracji towarzyszą czasowe interwencje, w ramach których pojawiać się będą na krótko w przestrzeni wystawy rzeczywiste prace z kolekcji Galerii Studio. Na wystawie kolekcja jest w ruchu, a ruch staje się częścią kolekcji. 

Barbara Gryka, Agata Rucińska, Igor Sekuła – autorzy wystawy 

7 – 26 marca 2017, interwencje: Henryk Stażewski, Ewa Partum, Tomasz Tatarczyk, Teresa Murak.

News