EWA PARTUM. MOJA GALERIA JEST IDEĄ. ARCHIWUM GALERII ADRES

EWA PARTUM. MOJA GALERIA JEST IDEĄ. ARCHIWUM GALERII ADRES

ewa partum. moja galeria jest ideą
archiwum galerii adresOtwarcie: 7 marca 2019 godz. 19:00
Spotkanie z artystką oraz oprowadzania kuratorskie: 8 marca 2019 godz. 16:00 - 19:00
Wystawa czynna: 8 marca – 2 czerwca 2019
Od wtorku do niedzieli od 11:00 do 19:00

Wystawa ewa partum. moja galeria jest ideą. archiwum galerii adres to rekonstrukcja historii jednej z niezależnych instytucji artystycznych okresu PRL-u, w której działaniach uczestniczyli m.in. Krzysztof Wodiczko, Zbigniew Warpechowski, Dick Higgins, Richard Kostelanetz, Jochen Gerz, Endre TótBen Vautier, Eric Andersen. Działalność Galerii Adres jest przykładem współtworzenia międzynarodowej sieci artystycznej przełamującej zimnowojenny podział na Wschód i Zachód, funkcjonującej niezależnie od oficjalnych kanałów komunikacji. 

Poprzez przybliżenie prowadzonej przez Ewę Partum działalności wystawienniczej i wydawniczej wystawa ma na celu zaprezentowanie Galerii Adres jako miejsca rozwoju sztuki konceptualnej, refleksji nad instytucją sztuki oraz ważnego ośrodka sztuki poczty.

Wystawa sytuuje działalność Galerii Adres w kolejnych kontekstach: siedzibie Związku Polskich Artystów Plastyków (1972-1973) i w mieszkaniu artystki (1973-1977), koncentrując się na aspekcie przestrzeni i fizyczności miejsc, w których galeria funkcjonowała, a także na strategiach pozycjonowania Galerii Adres w transnarodowej sieci wymiany oraz na mapie artystycznej Łodzi.

Materiał zgromadzony w Archiwum Galerii, zaprezentowany zostanie po raz pierwszy w całości od 1977 roku. Wystawa zostanie dopełniona przez prace Ewy Partum z kolekcji Galerii Studio oraz przygotowaną specjalnie na tę okazję interwencję artystki, która nawiązuje do Międzynarodowego Festiwalu Filmowego, zorganizowanego przez Galerię Adres w 1977 roku.

Kuratorka: Karolina Majewska-Güde
Kuratorka programu filmowego: Berenika Partum

Partnerzy: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Goethego Warszawa, agitPolska – Polnisch-Deutsche Initiative für Kulturkooperation e.V, ARTUM FUNDACJA ewa partum museum
Projekt wystawy: Studio Matosek/Niezgoda
Produkcja wystawy: Galeria Studio - Paulina Olszewska, Monika Rejman 

Widoki wystawy: Vasilis Flourisewa partum. my gallery is an idea
galeria adres archive


Opening: March 7, 2019, 7 pm
Exhibition: March 8 – June 2, 2019
Tuesday – Sunday, 11 am - 7 pm

The exhibition my gallery is an idea. galeria adres archive reconstructs the history of Galeria Adres, the independent artistic institution run by Ewa Partum between 1972 and 1977 in  Łódź. Galeria Adres collaborated with Krzysztof Wodiczko, Zbigniew Warpechowski, Dick Higgins, Richard Kostelanetz, Jochen Gerz, Endre TótBen Vautier, Eric Andersen, among other artists. It formed part of an international artistic network that ran across the cold war East-West division and functioned beyond official communication channels. Materials gathered in the Archive of Galeria Adres is presented in its entirety for the first time since 1977. The exhibition also features Ewa Partum’s works from the collection of Galeria Studio in Warsaw and the artist’s intervention, created specifically for this occasion, which refers to the International Film Festival organised by Galeria Adres in 1977.

Curated by Karolina Majewska-Güde
Film Programme Curator: Berenika Partum

Partners: The Foundation for Polish-German Cooperation, Goethe-Institut Warsaw, agitPolska – Polnisch-Deutsche Initiative für Kulturkooperation e.V, ARTUM FOUNDATION ewa partum museum
Exhibition design: Studio Matosek/Niezgoda
Exhibition production: Galeria Studio: Paulina Olszewska, Monika Rejman

Exhibition views: Vasilis Flouris

News