20 I 2020 WARSZTATY Z ANNĄ HEJDĄ

20 I 2020 WARSZTATY Z ANNĄ HEJDĄ

Jak się świadomie i asertywnie komunikować?


Cel ogólny warsztatu:

Zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie świadomej i asertywnej komunikacji.


Cele szczegółowe warsztatu:

Uczestnik podczas warsztatu:

> przeanalizuje co to znaczy świadomie się komunikować;

> przećwiczy stosowania komunikatów typu FUO;

> pozna przykłady sformułowań, zachowań, które zakłócają komunikację;

> uświadomi sobie jak słucha (jak sformułował to Friedman Schulz von Thuna); co przeszkadza w odbieraniu komunikatów i czy faktycznie słucha, czy raczej interpretuje;

> pozna na czym polega asertywna komunikacja, czym asertywny komunikat różni się od komunikatu agresywnego i manipulacyjnego;

> przećwiczy asertywne przekazywanie komunikatów: prośby, reagowanie na pozytywny, negatywny sygnał zwrotny, odmowy.


Stosowane metody:

Warsztat będzie prowadzony zgodnie z zasadami uczenia się dorosłych (nauka przez doświadczenie). Uczestnicy będą mogli przećwiczyć zdobytą wiedzę/narzędzie, a następnie podczas dyskusji (refleksji) zastanowić się, jak ją zastosować w praktyce.

Zostaną zastosowane następujące metody pracy:

> Miniwykłady;

> Dyskusje moderowane;

> Ćwiczenia;

> Sporządzanie Action planów.


Prowadzenie: ANNA HEJDA

Trenerka i konsultantka z dwudziestoletnim stażem. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania (Certificate Training, Learning and Development – International). Członkini Stowarzyszenia Mentorów Promentor. Od 1996 roku prowadzi warsztaty m.in.  z zakresu zarządzania, komunikacji, prowadzenia konsultacji społecznych, zarządzania zasobami ludzkimi, obsługi klienta, zarządzania sobą w czasie, głównie dla urzędników administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, a także dla organizacji pozarządowych.

Wiedzę praktyczną z zakresu komunikowania i rozwiązywania konfliktów na drodze dialogu zdobyła podczas moderowania konsultacji społecznych w gminach. Moderuje warsztaty konsultacyjne, spacery badawcze, warsztaty przyszłościowe. 

Mieszka w Krakowie, interesuje się historią i historią sztuki. Jest licencjonowaną przewodniczką po Krakowie.


Warsztaty odbędą się 20 stycznia 2020 roku. Czas trwania warsztatów 16.00–20.00, dwie sesje z jedną 20 minutową przerwą.

Szkolenie dla grupy do 20 osób. 

Obowiązują zapisy: warsztaty-galeria@teatrstudio.pl


Warsztaty organizowane są w ramach wystawy Rafał Milach: Drgania.

News