Portret kobiecy: "Szkarłatny płatek i biały"

Portret kobiecy: "Szkarłatny płatek i biały"

W „Szkarłatnym płatku i białym” mamy obraz dziewiętnastowiecznej Anglii - przedsionek nowoczesności, w którym tematy takie jak kobiecość, seksualność i prawa kobiet są definiowane na nowo. Cztery bohaterki spektaklu zostają sprowadzone do ściśle określonych ról społecznych. Na ile mogą w nich zachować swoją indywidualność, a w jakim stopniu są przez nie determinowane? Będziemy rozmawiać o stereotypach i o tym, w jaki sposób pełnione przez nas role społeczne determinują nasz wygląd, gesty, sposób mówienia i poruszania się.
News