Misja edukacji

Misja edukacji

Naszą misją jest pedagogika teatru – pragniemy pokazywać widzom, że pojęcie teatru nie musi ograniczać się do oglądania spektakli, a narzędzia wykorzystywane przy powstawaniu przedstawień mogą okazać się niezwykle przydatne w codziennym życiu. Poprzez aktywne włączanie widzów w działania pedagogiczno-teatralne mamy nadzieję rozwijać ich wrażliwość estetyczną oraz wyposażać w nowe narzędzia odbioru dzieła teatralnego. Chcemy, aby STUDIO teatrgaleria była nie tylko przestrzenią oglądania spektakli, ale również miejscem aktywnego doświadczania teatru. 

Magdalena Kamińska, Gabriela Stankiewicz

News