Zbiory archiwum artystycznego obejmują dokumentację działalności Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza od roku 1972 do chwili obecnej.

Wyjątkowo bogata jest dokumentacja z lat 1972-1996, czyli okresów dyrekcji Józefa Szajny i Jerzego Grzegorzewskiego. Prócz podstawowych materiałów – takich jak programy teatralne, fotografie spektakli czy wycinki prasowe – składają się na nią także szczegółowe raporty z prób i przedstawień, warianty egzemplarzy reżyserskich oraz projekty scenograficzne.

Część z nich udostępniamy w ramach wirtualnego Archiwum Jerzego Grzegorzewskiego.

Od roku 1997 gromadzona jest również dokumentacja audiowizualna spektakli. Nieliczne rejestracje spektakli zrealizowanych w Teatrze Studio przed rokiem 1997 znajdują się w zbiorach Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Zbiory archiwum artystycznego udostępniane są wyłącznie na miejscu i tylko po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

KONTAKT

PRACOWNIA IM. JERZEGO GRZEGORZEWSKIEGO
I ARCHIWUM ARTYSTYCZNE TEATRU

Mateusz Żurawski
+48 505 104 199
mateusz.zurawski@teatrstudio.pl

News