Pracownia_Rabih Mroué

Pracownia_Rabih Mroué

STUDIO ONLINE  - międzynarodowe pracownie 

Pracownia_Rabih Mroué

NABÓR NA WARSZTATY 

#WIRTUALNE_PRACOWNIE

 

STUDIO ogłasza nabór na międzynarodowe warsztaty.
Prowadzenie: Rabih Mroué (Liban/Niemcy) 

“My Body-Image”
15-19 czerwca 2020 r.   

Termin zgłoszeń: 1 czerwca 

STUDIO teatrgaleria otworzyło wirtualne pracownie, do których zaprosiliśmy nie tylko polskich artystów, ale także wybitnych międzynarodowych twórców, których dorobek ustanowił filary nowoczesnej myśli teatralnej. Jako pierwsi rozpoczynają z nami współpracę:
Rimini Protokoll (Niemcy), Rabih Mroué (Liban), Toshiki Okada/chelfitsch (Japonia).

Pracownie funkcjonują w ramach nowych działań STUDIO.  W czasie ograniczeń związanych z pandemią chcemy inwestować w rozwój języka teatru, szukać alternatywnych form komunikacji z widzem. Dlatego, kiedy nie możemy realizować repertuaru na swoich scenach, zmieniamy studio_online w symboliczną przestrzeń wirtualnych „pracowni” artystów wierząc, że w ten sposób realizujemy intencje tych, którzy kiedyś nadali nazwę „Studio” teatrowi im. Witkacego.

Współorganizator międzynarodowych pracowni: Onassis Stegi (Ateny)
Inicjacja i opieka merytoryczna:  Anna Lewanowicz

RABIH MROUÉ
Jeden z ciekawszych i ważniejszych współczesnych twórców, który proponuje nowy, wyjątkowy język teatralny. Reżyser, artysta wizualny,  aktor i dramatopisarz. Urodził się w Bejrucie, obecnie mieszka w Berlinie. Zafascynowany przenikaniem się fikcji i realności, w swojej praktyce artystycznej - wywodzącej się z teatru - swobodnie sięga do rozmaitych dyscyplin, poruszając się pomiędzy sceną, performatywnymi wykładami i sztukami wizualnymi.

Jego prace często bazują na napięciu pomiędzy fizyczną obecnością ciała na żywo na scenie, a obrazami, które zastępują to ciało. 

Jak Mroue sam to ujmuje – jego artystyczną ambicją jest zdesakralizowanie obrazu, zamiast produkowania kolejnych. A kluczowym składnikiem tego procesu jest badanie w jaki sposób narracja – poprzez selekcję i retorykę – służy jako narzędzie do metamorfozy i rzucania innego światła na rzeczywistość.
Specyficzne dla pracy tego artysty jest opowiadanie o polityce poprzez osobiste historie. Mroue w swoich realizacjach często nawiązuje do sytuacji politycznej w Libanie. A nadrzędne kwestie, które go interesują i są obecne w jego twórczości to reprezentacja, potęga obrazów i subiektywna natura historii. Teatr stanowi dla Mroué środek do prezentowania roboczych koncepcji i wątpliwości dotyczących kondycji ludzkiej.  

Jest współzałożycielem Beirut Art Center, współwydawcą TDR: The Drama Review (Nowy Jork) oraz stałym reżyserem w niemieckim teatrze Münchner Kammerspiele. 

Prace Rabiha Mroue są prezentowane na całym świecie, zarówno w teatrach, na festiwalach, jak i w galeriach sztuki współczesnej, m.in. w Tate Modern w Londynie, w MOMA w Nowym Jorku, na DOCUMENTA 13 w Kassel, w Centre Pompidou w Paryżu. W 2016 roku teatr Hebbel am Ufer w Berlinie zorganizowało poświęcony mu festiwal: retrospektywę prac stworzonych wspólnie z Liną Majdalanie.
Jego spektakle były kilkukrotnie prezentowane w Polsce, począwszy od Krakowskich Reminiscencji Teatralnych w 2013 r. i Biennale Sztuki Mediów WRO, na którym zdobył główną nagrodę ex aequo.   

O WARSZTATACH    

“My Body-Image” to warsztat online z Rabihem Mroué.

Warsztat skupia się na ludzkim ciele podczas obecnego uwięzienia. Jakie są cechy tego ciała, które z jednej strony jest odizolowane  z myślą o ochronie przed innymi i pozostaniu w zdrowiu, a z drugiej strony wciąż jest obecne jako „żywy” wizerunek na kanałach społecznościowych, żeby spotykać się z innymi i podtrzymywać nasze międzyludzkie relacje? 


Jaki rodzaj ciała jest nam potrzebny dzisiaj, żebyśmy mogli spotkać się ze światem? Jakie przygotowania powinniśmy poczynić? Jakie środki zapobiegawcze zastosować?

Już sam fakt, że ten warsztat odbędzie się w wirtualnym świecie internetu obejmującego cały świat, a każdy uczestnik i uczestniczka będzie w swojej prywatnej przestrzeni, stanowi sam w sobie dobry materiał do wspólnej pracy, do refleksji nad tym fenomenem i przepracowania go, a jednocześnie do rozważania alternatywnych koncepcji i rozwiązań dla dzisiejszych praktyk teatralnych.    


PRAKTYCZNE INFORMACJE 

TERMIN: 15, 17, 19. czerwca 2020 r. godz.18:00

MIEJSCE: online, platforma ZOOM

UCZESTNICY: 

  • artyści o różnych specjalizacjach (dramatopisarze, reżyserzy teatralni, artyści wizualni, aktorzy, dramaturgowie itp.) 
  • Zostanie wybrana grupa uczestników, którzy wezmą aktywny udział w warsztatach oraz grupa osób, która będzie mogła obserwować cały proces. W aplikacji prosimy o zaznaczenie preferowanej opcji. 
  • z dowolnego kraju

   

ZGŁOSZENIA:

Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął 1 czerwca 2020
Wybrani uczestnicy zostaną poinformowani o wyborze do 5. czerwca 2020 r.

JĘZYK: angielski  

CENA: Uczestnicy nie ponoszą finansowych kosztów udziału w warsztatach.

UWAGA: Warsztaty (jedna sesja) będą rejestrowane i zakończą się publiczną prezentacją wybranych fragmentów nagrania w ramach OPEN STUDIO.

Organizator: STUDIO teatrgaleria www.teatrstudio.pl
Współorganizator: Onassis Stegi (Ateny) www.onassis.org

News